Camera de Comerț și Industrie Gorj

Bine ați venit!!!

Acest site este creat din dorinta de a veni in intampinarea celor care doresc informatii despre noi, despre membrii nostri, despre mediul de afaceri gorjean, despre intregul mediu de afaceri. In aceste pagini veti gasi detalii privind serviciile pe care vi le oferim, avantajele de care beneficiati in calitate de membru al Camerei de Comert si Industrie Gorj, despre evenimentele pe care le organizam pentru promovarea mediului de afaceri gorjean, alaturi de multe alte informatii utile activitatii pe care o desfasurati.

 

 

Despre CCIGJ

Image 01

Statutul CCIGJ

Atributii generale:

1. reprezinta si apara interesele comunitatii de afaceri în raport cu autoritatile române si cu organizatii similare din strainatate;

2. încheie protocoale cu autoritatile administratiei publice judetene si locale, precum si cu structurile regionale, ce sunt obligate sa-i acorde sprijin conform legii, în vederea realizarii scopului pentru care a fost înfiintata si a realizarii actiunilor pe care le initiaza, în folosul dezvoltarii economice în teritoriu;

3. sprijina autoritatile administratiei publice judetene si locale, precum si structurile regionale, în scopul dezvoltarii economico-sociale a zonei, inclusiv prin parteneriat public-privat;

4. sprijina membrii sai în relatia economica cu reprezentantele oficiale ale altor state, consulatele si organismele din strainatate, similare Camerei;

5. prezinta institutiilor abilitate, la cerere sau din proprie initiativa, prin consultarea membrilor, propuneri privind promovarea de proiecte de acte normative de interes;

6. participa la sedintele comisiilor, consiliilor si comitetelor de lucru sau de specialitate înfiintate pe lânga autoritatile /organismele publice judetene si locale, precum si pe lânga structurile regionale, si informeaza membrii;

7. colaboreaza cu institutiile statului, cu parteneri din domeniul public si/sau privat din tara si strainatate în vederea îndeplinirii atributiilor sale;

8. elaboreaza studii privind evolutia economica a regiunii / judetului, prin mijloace proprii, în colaborare, dupa caz, cu alti parteneri din domeniul public si/sau privat;

9. pune la dispozitia Guvernului si autoritatilor publice, din initiativa proprie sau la cererea acestora, informatii si opinii motivate asupra aspectelor ce privesc interesele generale ale economiei;

10. elaboreaza anual un raport privind starea economiei judetene;

11. elaboreaza procedurile de lucru privind activitatea proprie;

12. realizeaza si administreaza infrastructura de afaceri de interes judetean: parcuri industriale stiintifice si tehnologice, incubatoare de afaceri si tehnologice, centre de transfer si informare tehnologica, centre de afaceri, centre comerciale, complexe expozitionale, piete virtuale, burse de marfuri si valori, case de licitatii;

13. sprijina si desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare, în interesul comunitatii de afaceri;

14. organizeaza târguri, expozitii, saloane, forumuri de afaceri, actiuni de parteneriat economic în tara si în strainatate si sprijina participarea comerciantilor la târguri si expozitii în strainatate;

15. desfasoara activitati de informare si documentare în interesul membrilor sai si al economiei judetene;

16. organizeaza, singure sau în colaborare cu alte institutii, în conditiile legii, institutii de învatamânt preuniversitar, ca: scoli comerciale, scoli industriale si de meserii;

17. organizeaza cursuri de formare profesionala (initiere, calificare, specializare, perfectionare);

18. desfasoara activitati de asistenta si consultanta pentru comercianti dupa cum

urmeaza:

• îndrumarea prealabila privind formalitatile legale pentru constituirea si modificarea actelor constitutive ale firmelor;

• obtinerea rezervarii denumirii firmei;

• pregatirea documentatiei în vederea înregistrarii în registrul comertului;

• tehnoredactarea contractului doveditor al sediului social;

• proiectarea si executia siglei si a emblemei pentru firme;

• redactarea declaratiei pe propria raspundere a fondatorilor, administratorilor, împuternicitilor sucursalelor si a cenzorilor ca îndeplinesc conditiile prevazute de lege;

• redactarea actului constitutiv si al actului aditional al persoanelor juridice supuse obligatiei de înregistrare în registrul comertului;

• obtinerea datei certe pentru documentatia supusa înregistrarii;

• prestarea de servicii de consultanta în vederea obtinerii avizelor / autorizatiilor de functionare;

• obtinerea avizelor/autorizatiilor de functionare;

• depunerea bilantului contabil al comerciantilor la registrul comertului;

• depunerea cererii de înregistrare si a documentelor însotitoare la registrul comertului;

19. organizeaza activitatea de mediere si de solutionare prin arbitraj a litigiilor comerciale si civile interne si internationale, în conditiile prevazute de Codul de procedura civila, de legile speciale în domeniu si de conventiile internationale la care România este parte;

20. tine si valorifica, în interesul îmbunatatirii climatului de afaceri, date privind incidentele comerciale;

21. tine evidenta proprie a situatiei firmelor comerciale si a emblemelor comerciale la nivel judetean;

22. tine registrul judetean al administratorilor comerciantilor;

23. realizeaza baze de date cuprinzând toate informatiile utile comerciantilor în exercitarea activitatii lor, desfasoara activitati de informare, documentare si consultanta în afaceri;

24. participa cu informatiile proprii la formarea si actualizarea sistemului national de informatii de afaceri;

25. elibereaza certificate de origine pentru marfurile românesti, certificate preferentiale vamale si carnete pentru admitere temporara a marfurilor scutite de taxe vamale, certificate privind uzantele comerciale, firmele înscrise, adnotarile si modificarile în situatia juridica a firmelor, precum si certificate ce atesta existenta unor incidente comerciale;

26. sprijina comerciantii în vederea implementarii sistemelor de management si a altor reglementari privind buna functionare a activitatii acestora;

27. promoveaza, în comunitatea de afaceri, standardele comerciale si industriale aleUniunii Europene;

28. avizeaza modelele de formulare de facturi, procurile si alte documente pentru comertul international;

29. avizeaza existenta cazurilor de forta majora si influenta acestora asupra executarii obligatiilor comerciantilor;

30. organizeaza Topul Judetean al firmelor si alte evenimente promotionale de anvergura judeteana si regionala;

31. publica Buletinul Oficial al Camerei si alte publicatii de informare si reclama comerciala;

32. dezvolta cu parteneri din domeniul public si/sau privat servicii în interesul membrilor;

33. înfiinteaza singura sau cu parteneri din domeniul public si/sau privat entitati cu sau fara personalitate juridica în vederea obtinerii de venituri pentru îndeplinirea atributiilor sale;

34. îndeplineste si alte atributii conferite de legislatia în vigoare si/sau reglementari speciale.

 

Membrii:

Conform dispozitiilor Legii nr. 335/2007 privind Camerele de Comert din România, cu modificarile si completarile ulterioare, membria este voluntara si poate fi dobandita la cerere, în baza prevederilor Statutului Camerei.

Membrii Camerei de Comert si Industrie Gorj pot fi: membri individuali (operatori economici, persoane fizice sau juridice, indiferent de domeniul de activitate; liber profesionisti cu activitate autorizata, sucursale, reprezentante, agentii, birouri ale unor societati comerciale si altele asemenea, fara personalitate juridica, legal inregistrate si autorizate sa functioneze), membri colectivi (filiale ale camerelor de comert bilaterale, asociatiile profesionale locale, organizatii patronale) si membri onorifici (personalitati ale vietii publice din toate domeniile de activitate, persoane provenite din Sistemul Cameral, care au contribuit la afirmarea si dezvoltarea Camerei, si altii asemenea).

 

 

 

Stiri Mediafax.ro

 

Stiri Finanțare.ro

Meteo