NR. CRT.MESERIADURATA
1.AGENT DE SECURITATE3 luni
2.COMPETENȚE ANTREPRENORIALE1 lună
3.EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE1 lună
4.FASONATOR MECANIC3 luni
5.FOCHIST CLASA C1 lună și 1/2
6.FORMATOR2 săptămâni
7.INSPECTOR RESURSE UMANE1 lună
8.INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE3 luni
9.ÎNSUȘIREA NOȚIUNILOR FUNDAMENTALE DE IGIENĂ2 zile
10.LĂCĂTUȘ MECANIC DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII UNIVERSALE3 luni
11.LIFTIER1 lună
12.MACARAGIU6 luni
13.MANAGER PROIECT1 lună
14.MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE3 luni
15.OPERATOR CENTRALE TERMICE (LABORANT)2 luni
16.OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE1 lună
17.OPERATOR UMPLERE RECIPIENTE GPL1 lună
18.PATISER3 luni
19.RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARCATER PERSONAL180 ore
20.Stagii de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului în meserii reglementate ISCIR (macaragiu, stivuitorist, fochist, liftier, operator umplere recipiente GPL, laborant)2 zile
21.STIVUITORIST1 lună și 1/2
22.SUDOR3 luni

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CURSURILE DE FOCHIST, MACARAGIU, LABORANT, OPERATOR GPL, STIVUITORIST

 • CI sau BI                                                                                                               
 • Certificat de naștere
 • Certificat de căsătorie
 • Diplomă după ultima școală absolvită
 • Fișă aptitudini de la medicina muncii – APT pentru prestarea ocupației de ______________________
 • 2 poze tip BI/CI

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNCRIEREA LA CURSUL DE AGENT DE SECURITATE                                                                  

 • CI sau BI
 • Certificat de naștere
 • Certificat de căsătorie
 • Diplomă după ultima școală absolvită
 • Cazier
 • Aviz psihologic
 • Fisa de aptitudine – Medicina Muncii

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CURS                                      

 •  CI sau BI                                                                                                  
 • Certificat de naștere
 • Certificat de căsătorie
 • Diploma după ultima școală absolvită
 • Adeverință medicală de la medicul de familie