Proiectul STUDENT ANTREPRENOR


Până la 60.000 euro pentru START-up-uri înființate de studenți/masteranzi/doctoranzi


CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE GORJ în parteneriat cu CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ MEHEDINȚI au implementat în perioada 22 decembrie 2021 – 21 decembrie 2023 proiectul „STUDENT ANTREPRENOR”, Cod SMIS 2014+ 140127, proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Prin activitățile propuse proiectul STUDENT ANTREPRENOR a contribuit la înființarea și subvenționarea cu o sumă de până la 60.000 euro a 22 de afaceri noi și crearea a 72 de locuri de muncă.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 24 de luni și a avut o valoare totală contractată de 9.686.149,39 LEI, din care 5.943.420 lei a constituit ajutor de stat pentru sprijin start-up -uri. Contribuția Uniunii Europene a fost de 8.233.226,99 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea gradului de ocupare al absolvenţilor de învăţământ superior din regiunea Sud-Vest Oltenia prin furnizarea unui program integrat de sprijin tehnico-financiar pentru înființarea și dezvoltarea de noi întreprinderi în domenii de activitate identificate ca fiind de viitor în vederea dezvoltării unei economii competitivă bazată pe cunoaştere.

OBIECTIVE SPECIFICE:

  • Creșterea gradului de ocupare al absolvenților de învățământ superior din regiunea Sud-Vest Oltenia
  • Dezvoltarea de competențe antreprenoriale necesare transpunerii ideilor în planuri de afaceri prin furnizarea unui program de formare antreprenorială către minim 342 de persoane din regiunea Sud Vest Oltenia
  • Asigurarea accesului la finanțare a planurilor de afaceri ce propun înființarea de noi întreprinderi în sectoarele competitive identificate prin intermediul SNC sau care au în vedere dezvoltarea în domeniile și subdomeniile de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI, prin organizarea unui Concurs de planuri de afaceri la nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia în urma căruia vor fi selectate minim 22 de inițiative pentru finanțare prin Schema de Minimis – Innotech Student
  • Completarea cunoștințelor și aptitudinilor dobândite în cadrul formării profesionale, cu accent pe partea practică, pentru persoanele din grupul țintă care vor iniția afaceri cu ajutorul subvențiilor obținute, prin participarea la stagii de practică și furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat
  • Implementarea unui mecanism sustenabil de susținere și promovare a noilor întreprinderi și de valorificare a rezultatelor proiectului către alte grupuri țintă prin crearea de parteneriate

Informații suplimentare/date de contact:

Camera de Comert si Industrie Gorj:  

Bodislav Mariana – 0722.610.045 

Brânzan Cătălin – 0724.227.642

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Mehedinti:  

Tudorescu Mirela – 0722.604.540,

Rădescu Carmen – 0740.240.317

E-mail:  studentantreprenor@gmail.comANUNȚURI ACHIZIȚII