CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE GORJ în parteneriat cu CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE HARGHITA și CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE MUREȘ implementează în perioada ianuarie 2021 – ianuarie 2023 proiectul „Angajați calificați – profesioniști pe piața muncii” în cadrul apelului POCU /726/6/12/creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți cu un nivel scăzut de calificare, și persoanele cu vârstă de peste 40 de ani, din zonele rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 de luni și are o valoare totală de 4.681.537,16 LEI, din care contribuția Uniunii Europene este de 3.979.306,60 lei.

OBIECTIVE:

 • Creșterea nivelului de calificare a 604 angajați din regiunile Sud-Vest Oltenia și Centru, în special a celor cu nivel scăzut de calificare și a persoanelor cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale, prin furnizarea de programe de învățare pe tot parcursul vieții corelate cu piața muncii.
 • Sprijin pentru creșterea angajării durabile și adaptabilității la evoluțiile pieței muncii pentru 604 angajați din regiunile Sud-Vest Oltenia și Centru prin furnizarea unui program integrat de consiliere, orientare și formare profesională, în vederea obținerii de către aceștia a unei calificări/specializări/perfecționări certificate la nivel național în profesii corelate cu cerințele pieței muncii.
 • Promovarea beneficiilor FPC în rândul angajaților și întreprinderilor prin activități de informare și conștientizare, prin organizarea  unei serii de vizite la firme în cele 2 regiuni și printr-o inițiativă menită să asigure un transfer de bune practici între actori publici și privată relevanți pentru domeniul formării profesionale continue a adulților.

REZULTATE PRECONIZATE

 • 620 de angajați informați cu privire la oportunitățile de formare oferite;
 • 604 angajați din Regiunile Sud-Vest Oltenia și Centru selectași și recrutați pentru participarea la activitățile proiectului și consiliați;
 • 2 workshopuri regionale (Sud-Vest Oltenia si Centru); 1 ghid de bune practici, 300 de exemplare tipărite și distribuite;
 • 610 broșuri Egalitate de șanse/nediscriminare distribuite;
 • 27 programe de formare furnizate, respectiv:
 • 5 cursuri nivel 3 (domenii: instalații, construcții, automatizări ș.a)
 • 12 cursuri nivel 2 (domenii: Industria de prelucrare a lemnului și producția de mobilă, Procesarea alimentelor și băuturilor, Industria auto și componente, Instalații, Construcții, Textile și pielărie, Comerț, ș.a.)
 • 1 curs nivel 1
 • 3 cursuri specializare/perfecționare (domenii: mediu, instalații sub presiune, instalații de ridicat, ș.a.)
 • 6 cursuri de inițiere în Competențe informatice

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

– Podaru Cerasela Nadia, Expert organizare evenimente Camera de Comerț și Industrie Gorj

Telefon: 0728126141      

– Antal Bartalis Imola, Expert organizare evenimente Camera de Comerț și Industrie Harghita

Telefon: 0740090173

– Ștef Chiralina, Expert organizare evenimente Camera de Comerț și Industrie Mureș

Telefon: 0740251989


Prezentare cursuri furnizate de Camera de Comerț și Industrie Gorj: