GRUP ȚINTĂ ELIGIBIL

 • Studenți (ISCED 5-7). Pentru ca o persoană din categoria de grup țintă eligibil studenți să fie eligibil – trebuie să demonstreze că la data intrării în operațiune (prima zi de curs de formare profesională în competențe antreprenoriale) este înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii de licență.
 • Persoanele înscrise la masterat sunt eligibile indiferent de anul de studii.
 • Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat ( studenți doctoranzi)
 • Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii.
 • Domiciliul/reședința în regiunea Sud-Vest Oltenia, dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza EXCLUSIV ÎN REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA (sediul social și punctele de lucru aferente activităților economice sprijinite prin schema de minimis vor fi situate în această regiune)
 • O persoană se poate înscrie doar într-un singur proiect în cadrul apelului Innotech Student.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERE GRUP  ȚINTĂ – CURS  “COMPETENȚE ANTREPRENORIALE”

 • Copie carte de identitate;
 • Copie certificat naștere;
 • Copie certificat căsătorie (dacă este cazul);
 • Dovada studii: diplomă de absolvire (ultimul ciclu de învățământ);
 • Adeverință din care sa reiasă că participantul se încadrează în una din categoriile:
  • Student – înmatriculat în cel puțin în anul 2 de studii de licență.
  • Masterand
  • Doctorand
  • Cursant (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculat în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculat în cel puțin anul 2 de studii.
 • Formularul de identificare a grupului țintă – anexa 8 Manualul Beneficiarului POCU;
 • Acord de utilizare a datelor personale;
 • Declarație privind participarea în nume propriu, evitarea dublei finanțări și disponibilitate;


Activitatea de selectie si recrutare a participantilor la activitatile proiectului este finalizata, in prezent nu se mai realizeaza inscrieri in grupul tinta.

Listele cu participanti validati se regasesc in sectiunea Anunturi.