SERVICII OFERITE DE CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE GORJ

 • consultanță și asistență comercială pentru înființarea firmelor și modificarea actelor constitutive ale acestora;
 • informații comerciale: oportunități de afaceri, parteneri de afaceri, piață, produse și servicii, prețuri, concurență, evoluții;
 • asistență în vederea promovării firmelor și afacerilor;
 • certificarea contractelor încheiate de comercianți;
 • eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor;
 • eliberarea recomandărilor pentru participarea la licitații (exclusiv pentru membrii Camerei);
 • eliberarea certificatelor de forță majoră;
 • obținerea licențelor de import-export și a avizelor necesare operațiunii;
 • obținerea carnetelor ATA;
 • întocmire planuri de afaceri, proiecte pentru finanțări nerambursabile și rambursabile;
 • informare asupra produselor și serviciilor ASRO, cu posibilitatea de a achiziționa pe loc standardele care vă interesează;
 • organizarea evenimentelor:
  • târguri și evenimente interne și internaționale;
  • simpozioane, seminarii, prezentări de firme, conferințe;
  • misiuni economice și parteneriate de afaceri;
 • organizarea cursurilor de formare profesională a adulților la nivelele: inițiere, calificare, perfecționare și specializare;
 • Registrul Național de Publicitate Mobiliară: efectuarea de înscrieri și alte operațiuni în baza de date RNPM;
 • arbitraj comercial;
 • reprezentarea intereselor firmelor (la solicitarea acestora) la diverse manifestări comerciale, întâlniri de afaceri.