Acordarea ajutorului de minimis se realizează în două tranșe:

1. 1 tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție.

Tranșa 1 de subvenție se va acorda după ce întreprinderea finanțată face dovada obținerii tuturor documentelor care atestă înființarea și începerea funcționării sale.

Etape:

– verificarea dosarelor depuse de Beneficiari în vederea obținerii Tranșei 1,

– analiza documentelor primite de la Beneficiari și solicitarea de clarificari/completari,

– realizarea documentatiei pentru solicitarea la Finanțator a decontarii Transei 1 catre noile afaceri,

– transferarea primei transe catre beneficiari pentru implmentarea planurilor de afacere.

2.1 tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri, în maxim 6 luni de la intrarea în vigoare a contractului de subvenție.

Etape:

– verificarea documentelor depuse de Beneficiari in vederea obtinerii Transei 2 (dovada ocuparii locurilor de munca asumate prin PA in maxim 6 luni),

– analiza documentelor primite de la Beneficiari și solicitarea de clarificari/completari;

– realizarea documentației pentru solicitarea la Finanțator a decontării tranșei 2 către noile afaceri;

– transferarea celei de-a doua tranșe către beneficiari pentru implementarea planurilor de afacere.

În cazul în care în maxim 6 luni beneficiarul ajutorului de minimis nu realizează ocuparea locurilor de muncă minime asumate prin planul de afaceri aprobat și menționat în contractul de subvenție, tranșa a doua de ajutor de minimis nu se mai acordă și se demarează procedurile legale de recuperare a tranșei I de subvenție acordate.