Denumire firmă
CARTOGRAPHIC EVOLUTION SRL
Cod unic de înregistrare46291471
AdresaSlatina, str. Oituz, nr. 45K, Olt
Persoana de contactȘERBAN ANDREI CRISTIAN
FuncțiaAdministrator
E-mailaserban9999@gmail.com
Domeniul de activitate principal7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
Ofertă deServicii x
Lista principalelor produse realizate/servicii prestateServicii de cadastru si topografie, consultanta de specialitate pentru cadastru si intabulare.
Intocmirea documentatiei de cadastru ~ intabulare (pentru apartamente si terenuri intravilane sau extravilane cu sau fara constructii; actualizare imobile cu constructii, documentatii tehnice privind intabulari de constructii, obtinere numar postal; actualizari /rectificari de cadastru, modificarea limitei de proprietate si/ sau modificarea suprafetei imobilului; documentatii tehnice privind dezmembrari de terenuri (cu sau fara constructii), blocuri de apartamente, boxe, garaje si parti comune indivize; documentatii tehnice privind alipirea de terenuri (cu sau fara constructii); documentatii pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor aflate in intravilan si extravilan; documentatii tehnice privind Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii PAC, PUG, PUZ, PUD / certificatului de urbanism / sau numarului postal; intocmire ridicare topografica; trasare/tarusare limite de proprietate, constructii si axe constructii; relevee constructii civile si industriale, consultanta de specialitate pentru cadastru si intabulare/obtinere duplicat cadastru/extras de carte funciara/identificare numar cadastral/ carte funciara/ planuri 1:2000, planuri 1:500, ortofotoplanuri/eliberare coordonate.