• firmele trebuie să fie noi – se vor deschide numai după finalizarea concursului de planuri de afaceri de către câștigători;
 • vor fi finanțate doar firme care activează în sectoarele competitive identificate prin intermediul SNC sau care au în vedere dezvoltarea în domeniile și subdomeniile de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI (anexele 5 și 5 bis la GSCS –Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă și sănătate);
 • firmele pot să fie înființate (sediul social și punctele de lucru, derularea activității) fie în mediul urban, fie în mediul rural, într-unul din următoarele județe: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt sau Vâlcea (regiunea Sud-Vest Oltenia);   
 • fiecare afacere trebuie să genereze numărul de locuri de muncă asumat prin planul de afacere, corelat cu ajutorul de minimis solicitat; Numărul minim de locuri de munca este 2.

DE REȚINUT:

 • În cazul în care în maxim 6 luni beneficiarul ajutorului de minimis nu realizează ocuparea locurilor de muncă minime asumate prin planul de afaceri proporțional cu valoarea totală a ajutorului de minims aprobat pe baza planului de afaceri și menționat în contractul de subvenție, tranșa a doua de ajutor de minimis nu se mai acordă și se demarează procedurile legale de recuperare a tranșei I de subvenție acordate;
 • toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare. În perioada ulterioară de 6 luni (obligatoriu)+9 luni (opțional), de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create;
 • persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program;
 • antreprenorul trebuie să respecte întocmai planul de afaceri asumat și selectat spre finanțare;
 • beneficiarii persoane fizice care înființează afacerea vor avea calitatea de reprezentant legal, asociat majoritar și administrator  în cadrul întreprinderii înființată în cadrul acestui program;
 • beneficiarii persoane fizice care înființează afaceri nu trebuie sa aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție;
 • reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o HJ definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale, pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale;
 • reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false;
 • este direct responsabilă de pregătirea și implementarea planului de afaceri și nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat; § nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor.