Calendar estimativ al derularii cursurilor „Competente Digitale” de baza organizate de Camera de Comert si Industrie Gorj – actualizare septembrie 2023

Calendar estimativ al derularii cursurilor „Competente Digitale” de baza organizate de Camera de Comert si Industrie Gorj – actualizare august 2023

Calendar estimativ al derularii cursurilor „Competente Digitale” de baza organizate de Camera de Comert si Industrie Gorj – actualizare iulie 2023

Calendar estimativ al derularii cursurilor „Competente Digitale” de baza organizate de Camera de Comert si Industrie Gorj – actualizare iunie 2023


Calendar estimativ al derularii cursurilor „Competente Digitale” de baza organizate de Camera de Comert si Industrie Gorj – actualizare mai 2023


Calendar estimativ al derularii cursurilor „Competente Digitale” de baza organizate de Camera de Comert si Industrie Gorj – actualizare aprilie 2023


Calendar estimativ al derularii cursurilor „Competente Digitale” de baza organizate de Camera de Comert si Industrie Gorj – actualizare martie 2023


Calendar estimativ al derularii cursurilor „Competente Digitale” de baza organizate de Camera de Comert si Industrie Gorj – februarie 2023


28.09.2022

Lansare proiect

„Digitalizarea IMM-urilor prin formarea angajatilor”

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE GORJ în parteneriat cu CENTRUL DE CALCUL SA implementează în perioada 19 septembrie 2022 – 31 decembrie 2023 proiectul „Digitalizarea IMM-urilor prin formarea angajatilor”, Cod SMIS 2014+ 142370, proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul se derulează pe o perioadă de 16 de luni și are o valoare totală de 3.430.193,80 lei, din care contribuția Uniunii Europene este de 2.790.549,36 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de competență profesională a unui numar de 308 angajati din 32 întreprinderi care activează sau urmează să activeze în sectoare economice cu potential competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI localizate în Regiunea Sud-Vest Oltenia, în scopul imbunatatirii accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii, a actualizarii competentelor si a sporirii flexibilitatii si competitivitatii acestora pe piata muncii.

Principalele rezultate așteptate:

  • 308 angajati recrutati din intreprinderile care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI sprijinite prin proiect, conform criteriilor de selectie impuse de GS CS;
  • 308 angajati din grupul tinta participanti la progame de formare
  • 3 programe de formare profesionala de specializare/perfectionare organizate.
  • 1 campanie informare si constientizare derulata pe o perioada de 16 luni, pentru intreprinderi care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI;
  • 100 intreprinderi care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI implicate in campania de constientizare;
  • 100 chestionare aplicate intreprinderilor implicate, in vederea identificarii acelora care sunt interesate in participarea angajatilor la programe de formare profesionala continua;
  • 400 de angajati informati
  • 32 recomandari formulate pentru intreprinderile interesate in participarea angajatilor la programe de FPC, pentru includerea in activitatea de recrutare / selectie / inregistrare grup tinta a angajatilor acestora.
  • 1 ghid „ Metode si tehnici inovative de FPC si invatare a adultilor pe tot parcursul vietii”.
  • 5 programe personalizate de invatare la locul de munca concepute;

Informații suplimentare/date de contact:

– Barbulescu Silvia Mihaela, Manager Proiect – CCI Gorj, tel. 0743.705.815, email: silviamihaelabarbulescu@gmail.com

– Mateescu Iuliana-Lorena, Coordonator L –  CCI Gorj,  telefon 0724.044.119, email lorena.mateescu@gmail.com

– Ionică Dragos-Viorel, Coordonator partener 1 – Centrul de Calcul SA,  telefon 0722.214.808, email: dragos.ionica@centruldecalcul.ro

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin  Programul Operațional Capital  Uman 2014-2020