• Perioada depunere planuri de afaceri: 28 martie – 08 aprilie 2022

 • Metodologie concurs:

140127_Metodologie CONCURS DE PLANURI DE AFACERI

140127 Anexe metodologie CONCURS PLANURI DE AFACERI_arhiva toate anexele, inclusiv editabile

Erata 23.03.2022

Anexa 1_Plan afaceri 140127_rev.23.03.2022

Anexa 1_Plan afaceri 140127_rev.23.03.2022.docx

Anexa-2_Buget-si-proiectii-financiare_140127-rev.23.03.2022.pdf

Anexa 2_Buget si proiectii financiare_140127 rev.23.03.2022.xlsx

Anexa 3_Declarație eligibilitate privind asigurare conditii participare concurs

Anexa 4_Declaratie asigurare sustenabilitate si cerinte schema minimis

Anexa 5_Lista CAEN

ANEXA 5bis

Anexa 6 Acord pentru folosirea datelor personale

Anexa 7_Schema de minimis INNOTECH STUDENT

Anexa 8_Formular-inregistrare-grup-tinta_140127

Anexa 9_Grila de evaluare a conformitatii_eligibilitatii

Anexa 10_Grila evaluare tehnico economica_rev23.03.2022

Anexa 11_ Contract de subventie_6.13

Anexa 12_formular contestatie

Anexa 12_formular contestatie.docx • Pentru evaluarea si selectarea celor mai bune idei de afaceri și pentru acordarea de sprijin financiar pentru înființarea întreprinderii și dezvoltarea acesteia se va organiza un CONCURS DE PLANURI DE AFACERI.
 • Concursul se va desfășura pe baza unei proceduri decizionale transparente (înainte de lansarea concursului se vor face publice criteriile clare de selecție si evaluare), echidistante (imparțialitatea evaluatorilor) și obiective (asigurată de caracterul obiectiv al criteriilor de selecție și evaluare ale PA), cu respectarea prevederilor schemei de minimis INNOTECH, ale ghidului CS 6.13 Innotech Student si ale legislației aplicabile.
 • La concurs pot participa persoanele care au absolvit cursul de Competențe antreprenoriale în cadrul proiectului, dar pot depune PA si persoanele care nu au participat la cursurile de formare CA, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile;
 • Numarul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de formare CA organizat în cadrul proiectului nu pot depăși 10% din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului.
 • Vor fi selectate spre finanțare exclusiv PA care vizează dezvoltarea de întreprinderi care activează în sectoarele competitive identificate prin intermediul SNC sau care au în vedere dezvoltarea în domeniile si subdomeniile de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI (anexa 5 bis la GSCS –Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă și sănătate).
 • PA supuse procesului de selecție vor include:

a) descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activitați, rezultate, indicatori);

b) analiza SWOT a afacerii;

c) schema organizatorica si politica de resurse umane;

d) descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii;

e) analiza pieței de desfacere si a concurenței;

f) strategia de marketing;

g) proiecții financiare privind afacerea.

h) principii orizontale și teme secundare FSE

 • Nu vor putea fi selectate în vederea finanțării PA ce se adresează activităților economice enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis asociată acestui program de finanțare (sectoarele pescuit si acvacultură,  producție primară de produse agricole, prelucrarea si comercializarea produselor agricole, activități legate de export către țări terțe sau către state membre, ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naționale în locul celor importate; ajutoarele pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri).
 • Nu vor fi finanțate doua sau mai multe PA, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat.
 • PA propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografica de implementare a proiectului. Prin excepție, pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciză.
 • Beneficiarii ajutorului de minimis au obligația de a de a asigura sustenabilitatea activităților, respectiv: continuarea funcționarii afacerii și menținerea locurilor de muncă pe o perioada de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni.
 • Se va acorda punctaj suplimentar pentru beneficiarii ajutorului de minimis care își asumă obligația de a de a asigura sustenabilitatea activităților încă 9 luni după perioada minima obligatorie de 6 luni.

Condiții pe care trebuie să le îndeplinească Planul de Afaceri pentru a intra în concurs:

 • În elaborarea unui plan de afaceri, toate secțiunile impuse sunt obligatorii.
 • Planul de afaceri depus va respecta structura standard.
 • Un plan de afaceri trebuie să fie clar pentru a fi parcurs cu ușurință de evaluatori.
 • Planurile de Afaceri vor fi redactate în format electronic și listate de către solicitanți.
 • Planul de afaceri va fi realizat de fiecare concurent individual.
 • Un beneficiar nu poate participa la Concurs decât cu un singur Plan de Afaceri.